Firma Armat sa zaoberá zabezpečovaním tovaru v oblastiach: Voda, kúrenie, plyn. Armat poskytuje široký sortiment výrobkov, čím sa snaží čo najlepšie uspokojiť želania svojich zákazníkov na Slovenskom trh. Podnik sa nešpecializuje len na predaj hotových výrobkov, ale uskutočňuje poradenstvo zákazníkom pri výbere správneho technického riešenia, zabezpečenie kompletných výpočtov a návrhov zariadení, montáž, predprojektovej a projektovej prípravy, dodávky, záručný a pozáručný servis v rozsahu a podľa požiadaviek odberateľa.

Panorama
Kontakt

Telefón: 032 / 7442 141
E-mail: armattn@armat.sk